Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารจักสุธรรมปริสุทโธ
   

กำหนดการ
08.00 - 09.19 น. พิธีแห่ต้อนรับผ้าป่าสามัคคีจากหน่วยงานต่างๆ และตั้งกองผ้าป่าที่โรงพยาบาลครบุรี
09.00 น. พระสงฆ์ถึงบริเวณพิธี
09.50 น. ประธาน(ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา) มาถึง รพ. ครบุรี
09.50-10.00 น. นายอำเภอครบุรีกล่าวต้อนรับ
10.00-10.10 น. วีดิทัศน์ ความเป็นมาของการจัดงาน
10.10-10.15 น. ประธานจัดงาน(ผอ. รพ. ครบุรี) รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
10.15-10.35 น. ประธานกล่าเปิดงาน
10.19 น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
10.49 น. พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
12.00 น. แขกทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร