Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารจักสุธรรมปริสุทโธ
   

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลครบุรี ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ
"ศิลปการพัฒนาชีวิตด้วยหลักอานาปานสติภาวนา"
รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 เมษายน 2554
รุ่นที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2554
ณ วัดป่าเขาคงคา บ้านโนนระเวียง ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โทร 158
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 เม.ษ. 2554
* จำกัดรุ่นละ 20 คน